Showing all 10 results

Máy chấm công nhận diện bằng khuôn mặt RonaldJack iFace302, RonaldJack iFace800, RonaldJack iFace602, RonaldJack FA113, RonaldJack F500, ZKteco MB200-ID, MB10-ID … là giải pháp cao trong việc kiểm soát chấm công, tránh chấm công dùm…

-7%
4.600.000 4.300.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-7%
5.800.000 5.400.000
-13%
7.600.000 6.600.000
-15%
8.500.000 7.200.000
-16%
9.500.000 8.000.000
-11%
9.500.000 8.500.000
-9%
14.500.000 13.200.000
02822.112.342